O nas

ENGIE Term Spółka z o.o. istnieje od roku 1997 jako kontynuator działalności Poznańskiego Towarzystwa Ciepłowniczego Sp. z o.o., Sydkraft Term Sp. z o.o. oraz Cofely Term Spółka z o.o.

Od sierpnia 2012 roku wyłącznym udziałowcem spółki jest ENGIE EC Słupsk Spółka z o.o.
ENGIE Term wchodzi w skład grupy kapitałowej ENGIE (poprzednio GDF SUEZ), jednego z największych koncernów energetycznych na świecie.

Od 2004 roku siedziba Spółki mieści się w Złotowie.

Już od 17 lat służymy Naszym Klientom swoją wiedzą świadcząc szeroki zakres usług związanych z dostawą ciepła. Na przestrzeni tych lat Spółka przeszła gruntowne przemiany strukturalne i własnościowe.
ENGIE Term działa na podstawie koncesji udzielonej przez Urząd Regulacji Energetyki w zakresie wytwarzania ciepła. Ceny i stawki stosowane przez Spółkę podlegają zatwierdzeniu przez Urząd Regulacji Energetyki.
Celem Spółki jest zapewnienie Naszym Klientom komfortu w zakresie zaopatrzenia w ciepło.