Aktualności

ENGIE Term Spółka z o.o. informuje, że w dniu 23 czerwca 2017 r. decyzją Nr OPO.4210.27.2017.ASz1 Urząd Regulacji Energetyki Zachodni Oddział Terenowy w Poznaniu zatwierdził spółce ENGIE Term Sp. z o.o. nową taryfę dotyczącą stawek opłat w zakresie wytwarzania ciepła.

Decyzja ta została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 30 czerwca 2017 roku, poz. 2482 oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia 24 czerwca 2017 roku, poz. 2932 a Spółka wprowadzi ją do stosowania od dnia 1 sierpnia 2017 roku.

Nowe wysokości stawek opłat

Lp. Grupa odbiorców

Stawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną

Stawka opłaty za ciepło
zł/MW/m-c zł/GJ
netto netto
1. P/CC 11 260,98 41,33
2. D/BC1 12 880,19 63,91

 

Grupa P/CC – odbiorcy ciepła wytwarzanego w źródle opalanym zrębkami drzewnymi zlokalizowanym przy ul. Mickiewicza 10 w Czarnej Wodzie, w którym zainstalowana moc cieplna nie przekracza 5 MW, bezpośrednio zasilającym instalacje odbiorcze,

 

Grupa D/BC1 – odbiorcy ciepła wytwarzanego w źródle gazem ziemnym zlokalizowanym przy ul. Grottgera 4 w Chojnowie, w którym zainstalowana moc cieplna nie przekracza 5 MW, bezpośrednio zasilającym instalacje odbiorcze.

 


Cofely to teraz ENGIE!

 

Na całym świecie Cofely zmieniło nazwę na ENGIE.

U podstaw takiej decyzji leży jasny sygnał zarówno do Klientów jak i dla naszych Partnerów: rzeczywistość wymaga nowej wizji, nowych narzędzi oraz innowacyjnego podejścia do zadań, które stoją przed współczesnym światem.
Dzięki dekadom doświadczeń, wypracowaniu know how, stworzeniu i rozwijaniu unikalnych technologii, oraz nowoczesnym cyfrowym narzędziom Cofely wchodzi teraz w nową erę rozwoju pod nazwą ENGIE.

ENGIE to potencjał, który jest przygotowany na każde wyzwanie!