Obszar działalności

Przedmiotem działalności ENGIE Term jest produkcji i sprzedaż energii cieplnej.
Spółka wytwarza ciepło w 2 kotłowniach zlokalizowanych w Czarnej Wodzie (woj. pomorskie) oraz Chojnowie (woj. dolnośląskie).
W Czarnej Wodzie ciepło sprzedawane jest do sieci przesyłowej będącej własnością Odbiorcy, zaś w Chojnowie Spółka dostarcza ciepło z kotłowni obiektowej obsługującej pojedynczego klienta.
Spółka produkuje energię cieplną w jednej kotłowni opalanej biomasą drzewną oraz w jednej kotłowni gazowej o łącznej mocy zainstalowanej 4,95 MW.

 

Lokalizacja

Moc zainstalowana (kW)

Paliwo

Czarna Woda

4 250

Biomasa drzewna

Chojnów, Grottgeta 4

700

Gaz ziemny

Spółka dostarcza ciepło w sezonie grzewczym na potrzeby ogrzewania budynków.

Łączna sprzedaż ciepła wynosi w skali roku blisko 25 000 GJ.

Cofely Term jest firmą przyjazną środowisku naturalnemu – stosowane przez Spółkę do produkcji ciepła technologie i paliwa charakteryzują się umiarkowanym lub minimalnym wpływem na środowisko naturalne.

Procentowy udział ciepła wytworzonego w źródłach ENGIE Term Spółka z o.o. w stosunku do łącznej ilości ciepła dostarczonego do sieci w roku 2016 wynosi :

  • dla ciepła wytworzonego z odnawialnych źródeł energii: 0%,
  • dla ciepła z instalacji termicznego przekształcania odpadów: 0%,
  • dla ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych: 0%.