Władze Spółki

ENGIE EC Słupsk Spółka z o.o. – 10.000 udziałów o łącznej wartości nominalnej 2.500.000 zł, co stanowi 100,0% kapitału zakładowego.

Rada Nadzorcza:
Przewodniczący
Jan Woźniak
Członkowie:
Adam Kraszewski
Jacek Cybulski
Zarząd:
Kajetan Sakowicz – Prezes Zarządu