Taryfa

Aktualna taryfa ciepła ENGIE Term zatwierdzona została decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 24 maja 2016 roku. Nowe ceny i stawki opłat za ciepło obowiązują od 1 lipca 2016 roku.

Rodzaje oraz wysokość stawek opłat

 

Lp.

Grupa odbiorców

Stawka opłaty miesięcznej

za zamówioną moc cieplną

Stawka opłaty za ciepło

zł/MW/m-c

zł/GJ

netto

netto

1.

P/CC

11 676,66

42,12

2.

D/BC1

13 533,88

65,75

Grupa P/CC – odbiorcy ciepła wytwarzanego w źródle opalanym zrębkami drzewnymi zlokalizowanym przy ul. Mickiewicza 10 w Czarnej Wodzie, w którym zainstalowana moc cieplna nie przekracza 5 MW, bezpośrednio zasilającym instalacje odbiorcze,

Grupa D/BC1 – odbiorcy ciepła wytwarzanego w źródle gazem ziemnym zlokalizowanym przy ul. Grottgera 4 w Chojnowie, w którym zainstalowana moc cieplna nie przekracza 5 MW, bezpośrednio zasilającym instalacje odbiorcze.

 

Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 24 maja 2016 roku zatwierdzająca taryfę ciepła spółki (działającej wówczas pod nazwą Cofely Term Spółka z o.o.) dostępna jest pod adresem:
http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/WDU_G/2016/2026/akt.pdf